top of page
Jeanine1.jpg

Nieuws en Informatie KlasseFysio

Two Pens on Notebook

Kwaliteit en Registratie

KlasseFysio en KlasseRunning voldoen aan de vereiste inschrijvingen en registraties om de aangeboden diensten te mogen uitvoeren. Hiervoor is het onder andere verplicht om continu op de hoogte te zijn van ontwikkelingen in het vak. Dit wordt bereikt door verplichte bijscholing. Dit leidt elke 5 jaar tot herregistratie mits wordt voldaan aan het volgen van de daarvoor aangewezen opleidingen en cursussen. De volgende registraties zijn van toepassing.

Kvk nummer: 58040188
BIG-register​: 19916915004
AGB-code Jeanine van de Klashorst: 04123668

AGB-code praktijk: 04090111

Online Shopping

Betalingsvoorwaarden

De kosten die voortvloeien uit een behandeling en/of dienst worden bij u in rekening gebracht. Het notabedrag dient binnen 14 dagen na de factuurdatum op de bankrekening van Fysiotherapie Jeanine van de Klashorst te zijn bijgeschreven. (KlasseFysio en KlasseRunning zijn activiteiten van Fysiotherapie Jeanine van de Klashorst).

Revewing Graphs

Algemene Voorwaarden

  • Zodra u de praktijk binnenkomt, dient u zich te houden aan het praktijkreglement. Dit geldt zowel voor een behandeling in de praktijk als een training in of rondom de praktijk.

  • De praktijk is niet verantwoordelijk bij verlies of diefstal van uw eigendommen in de praktijk of buiten rondom de praktijk.

  • Er geldt een verplichting tot het opvragen van het BSN-nummer (burgerservicenummer) in de zorg. U identificeert zich door middel van een geldig paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of Nederlands vreemdelingendocument. Bij al bekende cliënten geldt de “vergewisplicht” door herkenning. 

  • Afzeggen van een afspraak kan kosteloos mits dit 24 uur van tevoren kenbaar wordt gemaakt. Bij het niet tijdig kenbaar maken van een afzegging wordt de behandeling in rekening gebracht.

  • Er wordt verwacht dat u voor de behandeling op de hoogte bent van de tarieven.

  • De praktijk zorgt voor optimale hygiëne. Van u wordt ook verwacht dat uw hygiëne op orde is.

  • U persoonsgegevens worden geregistreerd volgens AVG en WBGO regels. Lees hierover onder het kopje privacyreglement.

bottom of page